Budowa dróg

budowa drogiW ramach świadczonych usług budowlanych oferujemy kompleksowe realizacje dróg dojazdowych, zjazdów, dróg tymczasowych oraz objazdów. Zanim zaproponujemy naszym klientom sposób wykonania i wykończenia nawierzchni – dokładnie zapoznajemy się z przeznaczeniem drogi, przewidywaną intensywnością eksploatacji oraz przede wszystkim z jej maksymalnym obciążeniem. Na podstawie zdobytych informacji jesteśmy w stanie dobrać odpowiednie, wytrzymujące określone obciążenie materiały!

Do utwardzania nawierzchni dróg wykorzystujemy m.in. kruszywa budowlane oraz kostkę betonową – ozdobną i przemysłową. To my zajmujemy się przeprowadzeniem całego procesu od postaw – od przygotowania i zabezpieczenia terenu, po dostarczenie i montaż materiału utwardzającego.

 

Kompleksowe roboty ziemne – przygotowanie terenu pod budowę dróg

Wykonanie tymczasowej drogi lub podjazdu z kruszywa to idealna opcja dla osób, które nie chcą zbyt dużo inwestować w utwardzenie nawierzchni. Jednak niezależnie od materiału wykorzystywanego do budowy drogi, konieczne jest przeprowadzenie kilku czynności przygotowawczych, do których zaliczamy:

• wytyczenie przebiegu drogi lub podjazdu,
• usunięcie wierzchniej warstwy humusu,
• wyłożenie geowłókniny oraz wysypanie tłucznia,
• utwardzenie nawierzchni,
• wysypanie żwiru,
• wykonanie wierzchniej warstwy z kamienia, kostki betonowej lub żwiru dekoracyjnego.

Dla naszych klientów wykonujemy szczegółowe kalkulacje planowanych prac! Aby uzyskać wycenę lub dodatkowe informacje – skontaktuj się z nami!